Skip to main content
Technology

Jaký zvolit přístup k vývoji? Agilní nebo fix time, fix price?

Share article

Každý, kdo se pouští do vývoje mobilní nebo webové aplikace, časem narazí na to, že lze přistupovat k metodě vývoje aplikace různými způsoby. V zásadě existují dva - agilní vývoj a přístup fix time, fix price.
Popíšeme si hlavní výhody jednotlivých přístupů k řízení projektu, ale také nevýhody.

Fix time, fix price
Tato metoda říká, že se projekt před jeho vývojem nacení a odhadne se čas vývoje. Tedy, klient ví před startem vývoje, kolik ho to celé bude stát a kdy to bude hotové. Na první pohled se zdá být tato metoda logická, transparentní a výhodná. Ne vždy tomu tak ale je a velká spousta vývojářských firem tento přístup vůbec nenabízí. 

Jaké jsou tedy klíčové výhody a nevýhody takového vývoje?
  • Výhodou může být, že si klient předem sjedná s vývojáři cenu a čas. Ví tak dopředu, kolik ho vývoj bude stát a může podle toho plánovat financování projektu.
  • Problém může nastat v tom, když je aplikace rozsáhlejší a její nacenění je zkrátka velmi složité nebo nemožné. Do vývoje vstupují desítky a desítky faktorů, které mohou náročnost ovlivňovat. V praxi se tak často setkáváme s tím, že si vývojář schválně podhodnotí náročnost, aby zakázku získal a dodá nekvalitní nebo nedotaženou aplikaci.
  • Dalším problémem přístupu fixní ceny a času je jeho neefektivita. S tím, jak se obor onlinu, aplikací a vývoje neustále posouvá a mění, nemusí být vždy výhodné fixovat zadání, které se po celou dobu vývoje nezmění.
  • Další, často opomíjenou kapitolou je, že cena projektu v tomto stylu řízení musí počítat s nějakou rezervou. Lidé, kteří projekt naceňují, si přirozeně započítají do ceny i do času nějaké rezervy, aby se jim vývoj projektu vyplatil a aby dokázali splnit termíny. Klient pak často zaplatí vyšší cenu, protože platí za rezervy, které se často vůbec nevyčerpají. 

Agilní vývoj
Tato metoda počítá s tím, že se projekt může měnit při vývoji, platí se průběžně v rámci postupného vývoje a jednotlivých milníků ve vývoji aplikace. Mezi mnohými vývojáři je tato metoda často jediná, kterou nabízejí, protože je velmi oblíbená a pro ně výhodná. 

Shrňme si ale nejčastější rizika a problémy:
  • Mnoho vývojářů má rádo agilní vývoj proto, že je nemusí zajímat náklady, ani časový pres. Jednoduše vyvíjejí a svůj čas mají zaplacen.
  • Správný agilní vývoj však může, hlavně u větších projektů, náklady snižovat. Klient jednoduše platí jen to, co se opravdu vyvíjí. Žádné rezervy, žádná překvapení na konci vývoje, kdy se může na něco zapomenout. 
  • Tím, jak projekt v čase roste, lze často lépe sledovat jeho efektivitu, zvažovat funkce a věnovat se opravdu jen tomu důležitému.

Co z toho vyplývá a co říci na závěr?
V Pixelmate nejsme čistými zastánci jednoho nebo druhého tábora. Myslíme si, že každý projekt je jedinečný a potřebuje rozdílný přístup. Někdy se jednoduše pro vývoj hodí agilní řízení, někdy je lepší projekt nacenit dopředu a určit čas, kdy to bude hotové. 

Vůbec nejčastěji ale volíme kombinaci toho nejlepšího z obou přístupů. Tedy, odhadujeme náklady na vývoj a predikujeme časové horizonty. Na druhé straně si ale necháváme volnou ruku ke změnám v projektech a rozpočty dáváme odhadované, nikoliv nafouknuté o veliké rezervy nebo naopak ochuzené o důležité funkce.

Plánujete vývoj aplikace? Pojďte to nezávazně zkonzultovat

Did you like the article? Share it with others

Read also...

Pixelmate s.r.o.

Are you planning an app development?

Contact us